Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen föreslår skattereduktion för fackföreningsavgift

Publicerad

Regeringen värnar den svenska modellen med starka parter som tar ansvar för ordning och reda på arbetsmarknaden. En förutsättning för detta är att många arbetstagare väljer att vara med i facket. Regeringen föreslår därför att det ska vara möjligt att få skattereduktion för medlemsavgift till fackföreningar.

Den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på starka parter som tar gemensamt ansvar för lönebildning och den huvudsakliga regleringen av villkoren på svensk arbetsmarknad. Modellen har bidragit till höga reallöneökningar, förutsebarhet med internationellt sett få konfliktdagar och trygghet för den enskilde.

En väl fungerande partsmodell förutsätter att en hög andel av såväl arbetsgivare som arbetstagare väljer att gå med i arbetsgivarorganisationer respektive fackliga organisationer. Den förra regeringen avskaffade 2007 möjligheten till skattereduktion för fackföreningsavgift. Sedan dess har andelen av arbetskraften som är medlem i ett fackförbund minskat i Sverige.

- Sverige ska konkurrera med kunskap och kompetens, inte låga löner. Till skillnad från högerpartierna vill regeringen inte att riksdagen ska lagstifta om löner. Arbetsmarknadens parter ska självständigt avtala om lönebildningen, vilket förutsätter att många är med i facket. Därför inför vi skattereduktion på fackföreningsavgiften, säger finansminister Magdalena Andersson.

Förslaget innebär att en fackföreningsmedlem får en skattereduktion med 25 procent av den sammanlagda medlemsavgift som betalats under året, förutsatt att avgiften uppgår till minst 400 kronor per år. Finansdepartementet kommer under hösten att remittera ett förslag med denna innebörd. Avsikten är att förslaget ska träda i kraft den 1 juli 2018.

Förslaget är en del av överenskommelsen mellan regeringen och Vänsterpartiet inför budgetpropositionen för 2018.

Presskontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.