Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen föreslår stärkt koppling mellan skola och arbetsliv

Publicerad

Kopplingen mellan skola och arbetsliv ska stärkas. Huvudmannen för grundskolan ska ansvara för att praktisk arbetslivsorientering (prao) anordnas under sammanlagt minst tio dagar för alla elever från och med årskurs 8. I specialskolan ska detta gälla från och med årskurs 9. På torsdagens sammanträde beslutade regeringen att överlämna propositionen till riksdagen.

– För många elever är det skolan som ger kunskap om arbetslivet och om andra yrken än de som vuxna i ens närhet har. Alla elever har rätt till en bra studie- och yrkesvägledning, och prao är en självklar del av det. Vi ser ändå att alltfler elever inte får prao, och därför är det här en viktig lagskärpning, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Det föreslås även att omfattningen i tid av det arbetsplatsförlagda lärandet för elever på gymnasial lärlingsutbildning tydligare ska framgå av det utbildningskontrakt som ska tecknas för eleven. Bestämmelser om utbildningskontrakt, motsvarande de som gäller för lärlingsutbildning i gymnasieskolan, ska också införas på lärlingsutbildningen i gymnasiesärskolan.

– Gymnasial lärlingsutbildning ger viktiga yrkeskunskaper på en arbetsplats i kombination med undervisning i skolan. Med den här ändringen kommer omfattningen i tid av det arbetsplatsförlagda lärandet att framgå tydligare av utbildningskontraktet. Det är bra för både eleven och arbetsgivaren, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Ändringarna i skollagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. De nya bestämmelserna om att huvudmannen ska ansvara för att anordna prao ska läsåret 2018/19 inte tillämpas för de elever som höstterminen 2018 påbörjar årskurs 9 i grundskolan respektive årskurs 10 i specialskolan.

Presskontakt

Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.