Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen gör det lättare att överföra pension och enklare att hålla en anhörig i handen

Publicerad

Regeringen har beslutat och lämnat propositionen Vissa socialförsäkringsfrågor till riksdagen som innehåller tre olika delar. Bland annat föreslås att reglerna för överföring av premiepensionsrätt mellan makar förenklas och att närståendepenningen ska bli mer flexibel.

– Kvinnor har 30 procent lägre pensioner än män och det krävs åtgärder på flera håll för att komma åt det. Att underlätta överföring av premiepension är ett litet men viktigt steg i riktningen mot mer jämställda pensioner, säger socialminister Annika Strandhäll.

Förslaget innebär att reglerna för överföring av premiepensionsrätt förenklas genom att det ska räcka att givaren anmäler, tidsfristen för att anmäla förlängs och att anmälan ska kunna göras elektroniskt. Förslagen är en del av Pensionsgruppens handlingsplan för jämställda pensioner.

Propositionen innehåller också införandet av mer flexibla regler i stödet närståendepenning. Det är något du som anhörig kan få när en av dina nära och kära är mycket allvarligt sjuk, det är inte tänkt som en vårdande insats utan mer att hålla en hand. Förslaget är att deltidsersättning i närståendepenningen ska förenklas genom att en 75-procentsnivå införs.

Inom pensionssystemet finns en gammal förmån som heter hustrutillägg, den föreslås avskaffas, eftersom att det inte längre finns någon som får hustrutillägg och förmånen inte längre kan beviljas.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.