Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Regeringen gör hela Sverige-satsning på 1,2 miljarder kronor i budgeten

Publicerad

Människor ska kunna leva och arbeta i hela Sverige. Att vi tar vara på de rikedomar som finns runtom i landet är en förutsättning för att svensk ekonomi ska fungera, och för att vi ska fortsätta utvecklas som en stark välfärdsnation. Det är också en nyckel i den gröna omställningen mot ett mer hållbart samhälle. I budgetpropositionen för 2018 gör regeringen därför en satsning på 1245 miljoner kronor 2018 för att hela landet ska leva.

Hela Sverige-satsningen innehåller fyra delar:

  • Service och goda levnadsvillkor i hela landet
  • Gröna jobb i hela landet
  • Företagande och utbildning i hela landet
  • Infrastruktur – bättre vägar och kollektivtrafik i hela landet

Service och goda levnadsvillkor i hela landet

Nya och bättre lokala servicekontor

Statens servicecenter ska från den 1 januari 2019 ansvara för denna samlade serviceorganisation och utgångspunkten är de 103 servicekontor som Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket i dag driver gemensamt.

Men den statliga lokala servicen behöver stärkas redan innan den samlade serviceorganisationen finns på plats. Därför får Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket i uppdrag att till sista juni 2018 etablera tio nya servicekontor. De tio nya servicekontoren ska etableras i socialt utsatta områden och i landsbygdsregioner som i dag saknar servicekontor. För detta investerar regeringen 80 miljoner kronor 2018, en satsning som sedan ökas till 185 miljoner kronor fullt utbyggt 2021.

Ny sammanhållen landsbygdspolitik

Regeringen kommer under våren 2018 överlämna en proposition till riksdagen med förslag på en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder. För att finansiera den nya, sammanhållna landsbygdspolitiken föreslår regeringen en anslagsram på 750 miljoner kronor 2019 och 2020, men redan 2018 tillförs 197 miljoner kronor för ett flertal satsningar.

Riktade insatser för tillväxt och näringslivsutveckling

Regeringen anslår också 70 miljoner kronor i ett statsbidrag till kommuner med särskilt stora utmaningar.

Gröna jobb i hela landet

Regeringen gör i budgeten en satsning på enklare vägar till jobb inom gröna näringar. Det finns idag stora behov av insatser inom en rad områden, exempelvis upprustning av vandringsleder, skötsel av naturreservat och slyröjning utmed väg/järnväg. Myndigheternas arbete ska syfta till att erbjuda sysselsättning och även att slussa individerna vidare till jobb hos privata aktörer. Regeringen satsar 2018 totalt 253 miljoner kronor på nya gröna jobb i hela landet. Pengarna kommer att gå till Skogsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket samt SGU.

Företagande och utbildning i hela landet

Ett starkt näringsliv och tillgång till kompetent personal är viktiga komponenter för att hela Sverige ska leva. Därför satsar regeringen 410 miljoner kronor 2018 för företagande och utbildning i hela landet. Satsningen består av flera delar.

Regeringen föreslår en satsning för att möjliggöra en utbyggnad av lärcentra som erbjuder lokaler och stöd för lärande nära hemorten. Lärcentrumet ska vara tillgängligt för olika utbildningsnivåer och utbildningsanordnare från Komvux till yrkeshögskola, universitet och högskola.

Regeringen investerar för att samtliga län ska ha regionala exportcentra så att företag runt om i hela landet ska ges möjlighet att kunna nå fler kunder på världsmarknaden. Därutöver ges även ett stöd för industrin på regional nivå, främst med fokus på digitalisering. Visit Sweden ges utökade medel för att utveckla de turismfrämjande insatserna och en tillfällig satsning för att genomföra nödvändiga reparationer av Göta kanal och därefter även ett permanent höjt anslag för löpande underhåll.

Ett särskilt stöd görs på Campus Gotland.

Samtidigt gör regeringen en investering för att förbättra internet i glesbygd genom en höjd miniminivå för internethastighet för dem som har sämst internetuppkoppling. Regeringen tillför också 200 miljoner kronor till Norrlandsfonden för att säkerställa långsiktig kapacitet att erbjuda marknadskompletterande lån till företag i norra Sverige.

Infrastruktur – bättre vägar och kollektivtrafik i hela landet

Regeringen satsar 2018 totalt 235 miljoner kronor på att förbättra vägar och kollektivtrafik i hela landet. Tillskottet omfattar förlängd satsning på kollektivtrafik i landsbygd och på att fortsätta vidmakthålla vägar i landsbygd genom satsningar på åtgärder för beläggning, bärighet och tjälsäkring. Samtidigt görs en särskild investering för förbättring av vägnätet på Gotland.

Presskontakt

Ingela Nilsson
Pressekreterare hos statsminister Stefan Löfven
Telefon (växel) 08-405 10 00
Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.