Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen höjer taket i sjukförsäkringen

Publicerad

Inkomsttaket i sjukförsäkringen höjs från 7,5 till 8 prisbasbelopp från och med den 1 juli 2018. Det innebär en ekonomisk förstärkning för människor som drabbas av ohälsa.

Sjukförsäkringen ska skydda mot inkomstbortfall när arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom. Inkomstbortfallsprincipen i försäkringen har dock försvagats på grund av att lönerna har ökat samtidigt som taket för sjukpenninggrundande inkomst har varit oförändrat.

- Det här var ett av våra viktigaste vallöften som vi nu kan gå i mål med, det känns väldigt bra. Att drabbas av sjukdom och inte kunna jobba och försörja sig och sin familj är en stor törn i livet. Då ska du känna en ekonomisk trygghet så att du kan fokusera på att bli frisk och komma tillbaka till jobbet, säger Annika Strandhäll, socialminister.

Förslaget är en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

De förmåner som omfattas av höjningen är sjukpenning, rehabiliteringspenning, närståendepenning, smittbärarpenning, och ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön. Sett till en månadslön höjs taket med 1 896 kronor; från 28 438 kronor till 30 333 kronor (2018 års prisbasbelopp).

Förslaget är också viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv då kvinnor är sjukfrånvarande i högre utsträckning än män och det är därmed fler kvinnor som får höjd ersättning. Förslaget innebär ökad ekonomisk trygghet för 160 000 kvinnor och 115 000 män.

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00