Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen reformerar den högspecialiserade vården

Publicerad

Idag dör och skadas patienter i onödan för att läkare och vårdteam inte får tillräckligt med träning på det specifika ingreppet de ska utföra. Samtidigt utförs avancerad sjukvård ofta på allt för många enheter. Därför föreslår regeringen i en lagrådsremiss idag ett nytt och mer effektivt sätt att hantera nivåstrukturering av den nationellt högspecialiserade vården.

– Det är helt oacceptabelt att patienter skadas och dör för att läkare och annan vårdpersonal inte får tillräckligt med träning. Staten har ett viktigt ansvar för den nationellt högspecialiserade vården, och där föreslår vi nu en ny och mer effektiv process för att hantera koncentrationen av den vården säger socialminister Annika Strandhäll.

Förslagen har sin bakgrund i betänkandet Träning ger färdighet och innebär bland annat att en ny process, under Socialstyrelsens ledning, ska ersätta både dagens rikssjukvårdssystem och den nationella nivåstruktureringen av cancervården. Det föreslås regleras att nationell högspecialiserad vård är sådan som bedrivs nationellt, men inte i alla (sex) sjukvårdsregioner (i praktiken alltså på 1-5 platser). Något förenklat ska systemet bygga på att:

- Sakkunniggrupper med experter ska gå igenom alla aktuella sjukdomsgrupper och föreslå vad som ska utgöra nationellt högspecialiserad vård. Detta görs till en början under en treårsperiod, men nya bedömningar ska sedan ske löpande.

- Den myndighet regeringen utser – enligt plan Socialstyrelsen – ska besluta om vad som utgör nationellt högspecialiserad vård samt på hur många platser den får bedrivas.

- En ny nämnd, med representanter för sjukvårdsregionerna, beslutar sedan om vilka specifika platser vården får bedrivas på.

För sakkunniggruppernas arbete föreslås i budgetpropositionen för 2018 att 25 miljoner kronor avsätts, för 2019 24 miljoner kronor samt för 2020 19 miljoner kronor. Då arbetet ska organiseras av Socialstyrelsen är medlen tänkta att disponeras av myndigheten.

Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1:e juli 2018.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.