Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen satsar på kostnadsfri släktforskning

Publicerad

Regeringen föreslår att Riksarkivets anslag höjs med 10 miljoner kronor från och med 2018 så att avgifterna för att få tillgång till digital arkivinformation kan tas bort. Detta gör att cirka 100 miljoner digitala bilder med arkivinformation blir fritt tillgängliga och ger minskade kostnader för till exempel privatpersoner som bedriver släkt- eller bygdeforskning.

- Våra släkters historia är en del av vårt gemensamma kulturarv. Att släktforska har blivit en folkrörelse som konkretiserar och levandegör vårt kulturarv. Genom människors nyfikenhet inför sin egen bakgrund kan vi också lättare förstå och lära av vår historia, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Regeringen gjorde i propositionen Kulturarvspolitik bedömningen att det är motsägelsefullt att Riksarkivet tar betalt för tillgång till arkivinformation samtidigt som myndigheten har regeringens uppdrag att främja öppna data inom statsförvaltningen.

Önskemål har länge uttryckts om att arkivinformationen ska bli fritt tillgänglig.

Den digitala informationen som tillgängliggörs fritt genom regeringens satsning kan också användas i olika digitala produkter och tjänster.
Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2018.

Satsningen ingår i budgetpropositionen för 2018 som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.