Regeringen ska lösa frågan om Bällsta radarstation

Regeringen föreslår i höständringsbudgeten att 50 miljoner kronor avsätts för att lösa ut frågan om riksintresset för Bällsta radarstation i Bromma och det långsiktiga behovet av stationen. Därmed skapas bättre förutsättningar för bostadsprojekt i området. Regeringens samordnare för större samlade exploateringar, Johan Edstav kommer att ansvara för att Luftfartsverket, Stockholms stad och exploatörer kommer överens.

För att bidra till ökat bostadsbyggande avser regeringen att etablera en arena för dialog om områden med komplexa planeringsförutsättningar samt erbjuda process- och kunskapsstöd. Regeringen förslår att satsningen beviljas 15 miljoner årligen under perioden 2018 – 2020.

Under 2017 föreslår regeringen att satsningen beviljas 50 miljoner kronor för att särskilt lösa ut frågan om riksintresset för Bällsta radarstation, samt nå en överenskommelse om det framtida långsiktiga behovet av radaranläggnigen. Johan Edstav, regeringens samordnare för större samlade exploateringar, får i ansvar att lösa frågan.

– Konflikten om Bällstaradarn måste lösas och förändringen kommer att möjliggöra tiotusentals bostäder i Stockholms län, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Kontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-5395729
e-post till Martin Kling