Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen stärker kommunernas arbete mot hemlöshet och ger fler möjlighet att snabbare få skuldsanering

Publicerad

Hela Sveriges befolkning ska ha en trygg och god välfärd, det är grundläggande i den svenska modellen. Sedan regeringen kom till makten har stora underskott i statens finanser vänts till överskott och det ska komma alla i Sverige till del. Regeringen kommer i budgetpropositionen för 2018 föreslå ett riktat bidrag för att stödja kommunerna i deras arbete mot akut hemlöshet.

- Hemlöshet är ett av de grövsta exemplen på när vårt gemensamma trygghetsnät inte håller måttet. Det är något vi måste bekämpa med full kraft. Jag tänker särskilt på äldre människor i hemlöshet. Personer som varit med och byggt upp det här landet, men som av någon anledning hamnat utanför systemet och som behöver hjälp att komma tillbaka igen, säger finansminister Magdalena Andersson.

Hemlöshet är en fråga som ägs av kommunerna. För att stärka kommunernas arbete med akut hemlöshet kommer regeringen i budgetpropositionen för 2018 föreslås medel i form av ett riktat bidrag på 25 miljoner kronor per år under perioden 2018-2021. Medlen ska fördelas med hjälp av en fördelningsnyckel och riktas främst till kommuner med ett stort antal personer i akut hemlöshet

Kronofogdemyndigheten föreslås få en tillfällig ökning av sitt anslag för att kunna hantera det ökade antalet ansökningar om skuldsanering som uppkommit på grund av den nya skuldsaneringslagen som trädde ikraft i november 2016. Regeringen föreslår att anslaget för 2017 ökas med 20 miljoner kronor och för 2018 respektive 2019 med 20 miljoner kronor per år.

Förslagen är en del av en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet inför budgetpropositionen för 2018.

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00