Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen uppfyller enprocentsmålet – biståndet ökar

Publicerad

I höst presenterar regeringen den största biståndsbudgeten någonsin för Sverige. I en tid då biståndet behövs mer än någonsin kommer pengarna att användas för att möta vår tids största utmaningar: Den humanitära krisen, hållbar utveckling, fred och mänskliga rättigheter, SRHR och jämställdhet samt uppfyllandet av Agenda 2030.

Behoven i världen är stora. 135 miljoner människor är i behov av humanitär hjälp. Klimatförändringarna drabbar de fattigaste i form av torka, översvämningar och fler naturkatastrofer. Förtrycket mot kvinnor och flickor fortsätter, och utrymmet för mänskliga rättigheter och demokrati krymper på många håll.

I höst presenterar regeringen den största biståndsbudgeten någonsin för Sverige. Detta blir möjligt tack vare att biståndsramen tillförs ytterligare 500 miljoner kronor i syfte att öka biståndets andel av bruttonationalinkomsten (BNI) från 0,99 procent till 1 procent. Samtidigt beräknas de avräkningsbara kostnaderna 2018 för asylmottagande minska från 8,1 miljarder kronor i budgetpropositionen för 2017 till 2,8 miljarder kronor, vilket innebär den lägsta andelen av biståndsramen på tio år.

- Jag har sett hur stor nytta svenskt bistånd kan göra. När Somalia stod på randen till en ny svältkatastrof i början av året agerade Sverige snabbt och kraftfullt och kunde därmed vara med och hindra katastrofen. Vi såg till att resurser snabbt kunde frigöras för att hjälpa Unicef att rädda barn, FNs livsmedelsprogram (WFP) att dela ut mat och förstärka den humanitära insatsen, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

- Men bistånd handlar inte bara om akut nödhjälp. Tack vare ökade resurser kan vi nu stärka arbetet för fredsbyggande, jämställdhet, SRHR, Mänskliga Rättigheter och för att utbyggnad av förnybar energi på den afrikanska landsbygden. Vårt stöd gör att människor själva kan lyfta sig ur fattigdom och skapa ett bättre liv, säger Isabella Lövin.

Presskontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00