Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen utreder kravet på tillstånd för att anordna offentlig danstillställning

Publicerad

En utredare har fått i uppdrag att analysera regleringen om kravet på tillstånd från Polismyndigheten för att få anordna danstillställningar. Utredningen ska ta ställning till om kravet på tillstånd, som regleras i ordningslagen, bör tas bort eller förändras.

Utredningen ska bland annat analysera hur Polismyndigheten tillämpar reglerna om tillstånd i dagsläget och vilka för- och nackdelar som finns med det nuvarande systemet. Oavsett vilken bedömning som görs angående tillståndskravet ska utredaren också föreslå de författningsändringar som behövs för att ta bort tillståndskravet helt eller delvis.

Uppdraget ska redovisas den 15 juni 2018.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh