Peter Eriksson har entledigats, minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen vill införa stöd till radonsanering

Publicerad

I budgetpropositionen för 2018 satsar regeringen medel för att minska hälsoproblemen kopplade till radon i bostäder. För 2018 avsätts 34 miljoner kronor och åren 2019-2021 avsätts 72 miljoner kronor årligen.

Pengarna i satsningen på radonsaneringen ska användas för att sprida kunskap och för att ge ekonomiskt stöd till hushåll som behöver radonsanera sina bostäder.

Under hösten kommer regeringskansliet bereda frågan om hur stort stöd man kan få och hur ansökningsförfarandet ska gå till.

- Det här är ingen liten fråga utan det handlar om många människors hälsa. Vi vet att det är hundratusentals bostäder som fortfarande har för höga radonhalter, säger bostadsminister Peter Eriksson

Presskontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00