Resursförstärkning till Tullverket för ökade tullkontroller vid gränserna

Regeringen anser att insatserna för att stoppa den illegala handeln med narkotika och vapen redan vid gränserna bör stärkas och vill därför tillföra Tullverket resurser för ökade tullkontroller vid gränserna.

– Den illegala handeln med narkotika och vapen bidrar till förekomsten av grov brottslighet i samhället, och måste stoppas. Därför genomför vi nu en kraftig satsning på Tullverket, säger Magdalena Andersson.

115 miljoner för 2018

Regeringens förslag innebär att Tullverket tillförs 115 miljoner kronor 2018 samt 130 miljoner för 2019 och 2020. Från 2021 uppgår ökningen till 185 miljoner kronor, vilket är en ökning med drygt tio procent jämfört med i dag.

- Skjutvapen förekommer i allt större omfattning och används i kriminella kretsar. Regeringen anser att det behövs ett väl fungerande gränsskydd och en effektiv brottsbekämpning. En ökad närvaro vid gränserna och fler tullkontroller är ett sätt att förhindra smuggling, säger Magdalena Andersson

Fördubblat transporttillägg

Regeringen vill stoppa den organiserade brottsligheten bakom de s.k. spritbussarna, där stora mängder alkohol förs in i specialbyggda bussar med hjälp av inhyrda personer. Regeringen fördubblar transporttilläggen från 20 procent till 40 procent för den som bryter mot reglerna om transport av punktskattepliktiga varor.

Samtidigt menar regeringen att det också behövs brottsförebyggande åtgärder. Därför har regeringen tidigare i år gett Tullverket, Polismyndigheten, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten i uppdrag att nå ut med information för att öka kunskapen om alkoholsmugglingens roll i kriminell verksamhet.

 

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-544 28 66
e-post till Gösta Brunnander, via registrator
Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38
e-post till Isabel Lundin, via registrator

Genväg

Regeringens budgetförslag för 2018 lämnades till riksdagen den 20 september 2017.