Satsning på moderniserad köttkontroll

Regeringen föreslår i budgetproposition 2018 en satsning som ska effektivisera och modernisera den offentliga kontrollen av slakterier. Livsmedelsverket föreslås få 15 miljoner kronor per år under perioden 2018 – 2020 för att genomföra denna satsning. Budgetpropositionen 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

- För att säkerställa långsiktiga och konkurrenskraftiga villkor för slakterinäringen ser regeringen det som nödvändigt att den offentliga kontrollen effektiviseras och moderniseras, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Livsmedelsstrategin har som målsättning att den svenska livsmedelsproduktionen ska öka. Samtidigt har kostnaderna för slakterinäringen för den obligatoriska offentliga kontrollen av slakterier successivt ökat de senaste åren, vilket har påverkat näringens konkurrenskraft negativt.

Den offentliga kontrollen ska säkerställa att det kött som kommer ut i butiker och på restauranger är säkert att äta. En satsning på till exempel ny teknik, innovativa lösningar och ny kontrollmetodik kan möjliggöra en effektivisering och modernisering av köttkontrollen och på sikt bidra till att hålla kontrollkostnaderna nere. Arbetet ska genomföras i dialog med slakterinäringen.

Livsmedelsverket tillförs därför 15 miljoner kronor per år under perioden 2018 – 2020.

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht samt närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-2061947
e-post till Maria Soläng