Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Satsningar på fler förvaltningskommuner för finska, meänkieli och samiska

Publicerad

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018 att nya kommuner ansluts till förvaltningsområdena för samiska, finska respektive meänkieli. För att finansiera detta ökas anslaget med 16 miljoner 2018 och 20 miljoner årligen från och med 2019.

Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

- Nu kommer resultatet av den process som inleddes när regeringen tillträdde. Fler och starkare förvaltningskommuner är en central del av regeringens politik för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter och leva upp till det som står i lagen, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Anslutningen av nya förvaltningskommuner innebär utökade rättigheter för de nationella minoriteterna runtom i Sverige. Det gäller bl.a. förskola, äldreomsorg, språk, kultur och möjlighet till egenmakt för fler.

Anslaget ökar från och med 2018. Regeringen ska nu pröva de anmälningar om att ingå i ett eller flera förvaltningsområden inför 2018 som inkommit till Regeringskansliet senast den 1 april 2017.

Om förvaltningsområden

I förvaltningsområdena finns ett förstärkt skydd för samiska, finska respektive meänkieli. Där har enskilda bland annat rätt att använda minoritetsspråket i sina kontakter med myndigheter och att få tillgång till förskoleverksamhet och äldreomsorg på minoritetsspråket. Kommuner, landsting och regioner i förvaltningsområden får statsbidrag för att täcka de extra kostnader som lagstiftningen kan medföra.

Presskontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.