Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Satsningar på gymnasieskolan

Publicerad

Högskolebehörighet på yrkesprogrammen, insatser för fler yrkeslärare och en utökad lovskola – det är viktiga delar av regeringens satsningar på gymnasieskolan i höstbudgeten.

I dag är det 35 procent av gymnasieeleverna som inte tar examen inom tre år. Av eleverna som påbörjar sin gymnasieutbildning på ett introduktionsprogram är det knappt en femtedel som nått en gymnasieexamen fem år senare. Regeringens mål är att alla ungdomar ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Regeringen vill också att fler ska välja yrkesprogram och att de ska ge behörighet till högskolan. Därför satsar regeringen 162 miljoner kronor 2018 för att stärka gymnasieskolan.

Förstärkning av yrkesprogrammen

Regeringen föreslår nu satsningar på 83 miljoner kronor 2018 för att stärka gymnasieskolans yrkesprogram. En förutsättning för ökad tillgång och brett utbud av yrkesprogram är tillgång på yrkeslärare. Bland annat föreslås 45 miljoner kronor till rekrytering av fler yrkeslärare och till behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare. Regeringen avsätter även 30 miljoner kronor för att utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet och öka dess kvalitet.

Därtill har Utbildningsdepartementet nyligen skickat ett förslag på remiss om att utöka yrkesprogrammen från 2 500 poäng till 2 700 eller 2 800 poäng. Remisspromemorian innehåller också förslag på införande av ett estetiskt ämne om 50 poäng på alla nationella program. Genom att utöka yrkesprogrammen kan de ge grundläggande behörighet till högskolan, utan att minska de viktiga yrkeskurserna. De första eleverna kan börja höstterminen 2019 och regeringen avsätter 59 miljoner kronor 2020 för den utökade undervisningstiden. Fullt utbyggt satsar regeringen 234 miljoner kronor per år från 2022.

Förstärkningen av yrkesprogrammen finansieras genom en minskning av statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning om 83 miljoner kronor.

Utveckling av gymnasieskolan

Genomströmningen i gymnasieskolan måste öka. Regeringen bereder de förslag som gymnasieutredningen lämnade hösten 2016 och avsätter 23 miljoner kronor under 2018 för utveckling av gymnasieskolan baserat på gymnasieutredningens förslag.

Lovskola för ökade kunskaper

Introduktionsprogrammen är de snabbast växande programmen i gymnasieskolan. Det gör att det finns behov av att stärka introduktionsprogrammen för att förbättra övergången till nationellt program. Därför satsar regeringen bland annat 56 miljoner kronor per år 2018 och 2019 på en utökad lovskola för elever på språkintroduktionsprogrammet, för undervisning även på skolloven. Syftet är att eleverna snabbt ska kunna utveckla kunskaper i svenska för att sedan gå vidare i sin utbildning.

- Dessa satsningar är viktiga steg för att förbättra gymnasieelevers kunskaper och ett led i att nå regeringens mål att alla ungdomar ska fullfölja en gymnasieutbildning. Vi skjuter även till 234 miljoner kronor per år från 2022 för kommande förslag om att yrkesprogrammen ska ge grundläggande högskolebehörighet. Det kommer att öka attraktiviteten och ge Sverige en bättre kompetensförsörjning, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Satsningen är en del av budgetpropositionen för 2018 som bygger på en överenskommelse med Vänsterpartiet.

Presskontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Telefon (växel) 08-405 10 00