Seminarium om framtidens styrning av universitet och högskola

Rätt styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten. Det är fokus när Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, deltar i Styr- och resursseminariet i riksdagen, onsdag 27 september.

Tid:
Plats: Sveriges riksdag, ingång Ledamotshuset, Stockholm

Staten investerar varje år drygt 65 miljarder kronor i högskoleutbildning och forskning. Sveriges universitet och högskolor är den största statliga arbetsgivaren med omkring 60 000 anställda och i högskolan studerar cirka 400 000 studenter. Det är en omfattande och viktig verksamhet som måste fungera väl.

I april gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att se över universitetens och högskolornas styrning och resurstilldelning. Utredaren ska bland annat föreslå ett nytt styrsystem som är effektivt och ger lärosätena bättre förutsättningar att stödja regeringens målsättning - att Sverige ska vara en av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation. Uppdraget ska redovisas senast den 3 december 2018.

I seminariet i riksdagen deltar regeringens särskilda utredare Pam Fredman, liksom förre universitetskanslern Lars Haikola, representanter från lärosätena, Sveriges förenade studentkårer, TCO, näringslivet och Vetenskap och allmänhet.

Helene Hellmark Knutsson kommer att öppna seminariet med att inledningstala, och därefter följer diskussioner om bland annat framtidens styrning av starka och ansvarsfulla lärosäten, samt behovet av samverkan med näringsliv, arbetsmarknad, allmänhet och externt finansierad forskning.

Media är välkommen att delta. För att komma in i riksdagen krävs pressackreditering. Tillfällig ackreditering görs via riksdagen.se
Kontakta Jens Petersen för mer information.

Kontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00