Skolpolitiskt seminarium med fokus samverkan för bästa skola

Torsdag 28 september bjuder utbildningsminister Gustav Fridolin in till ett presseminarium i Utbildningsdepartementets lokaler. Fokus för presseminariet är regeringsinitiativet samverkan för bästa skola, som innebär att staten via Skolverket genomför insatser för att förbättra elevernas resultat samt öka likvärdigheten inom och mellan skolor i Sverige.

Tid:
Plats: Utbildningsdepartementet, Drottninggatan 16

Föranmälan sker genom pressekreteraren. Ta med presslegitimation.

Presseminariet sker i samband med att Skolverket presenterar ny statistik kring behörighet till gymnasieskolan. Medverkar gör även rektor Anette Swenninger och biträdande rektor Nina Pringle från Dalhemsskolan i Helsingborg. Dalhemsskolan ingår i samverkan för bästa skola.

Välkomna!

Kontakt

Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-551 16 05
e-post till Emma Stark