Skolverket får i uppdrag att digitalisera de nationella proven

De nationella proven i skolan ska digitaliseras. Nu får Skolverket i uppdrag att utveckla och tillhandahålla de digitaliserade nationella proven – det beslutade regeringen i dag.

I propositionen Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala (prop. 2017/18:14), som nyligen överlämnades till riksdagen, aviserade regeringen att de nationella proven ska digitaliseras. I propositionen bedömer regeringen också att de nationella proven ska avidentifieras och att någon annan än den undervisande läraren ska bedöma elevernas svar på proven. Syftet med digitaliseringen är ökad likvärdighet i betygssystemet och en effektivare hantering.

Nu ger regeringen Skolverket i uppdrag att utveckla ett gemensamt ramverk med kvalitetskriterier för de nationella proven och de nationella bedömningsstöden. I utvecklingen ska Skolverket sträva efter att säkerställa provens tillgänglighet och att de kan användas av alla elever.

I uppdraget ingår även att genomföra en försöksverksamhet, där digitaliserade prov och extern bedömning införs stegvis. Försöksverksamheten ska pågå från och med höstterminen 2018 till och med höstterminen 2021.

Enligt uppdraget ska Skolverket också utveckla rapporteringsfunktioner utifrån de olika behov av resultatinformation som exempelvis huvudmän, rektorer och lärare har.

- Digitalisering av de nationella proven är en viktig och efterlängtad modernisering och det är väldigt roligt att kunna meddela att regeringen nu har gett Skolverket i uppdrag att genomföra detta. Digitala nationella prov och bedömningsstöd kommer ge mer tid för undervisning och lärande, säger gymnasie- och kunskapsminister Anna Ekström.

- Nationella proven ska stödja lärandet, inte ta tid från det. Därför har vi minskat antalet nationella prov. Med digitalisering kan nu den tid lärare lägger på proven minska och mer rättas digitalt, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

I förra årets budgetproposition tilldelades Skolverket 34 miljoner kronor 2017 för att genomföra digitalisering av nationella prov och bedömningsstöd. Regeringen beräknar att anslaget behöver utökas med 56 miljoner kronor årligen 2018–2021, 71 miljoner kronor 2022, 64 miljoner kronor 2023 och 45 miljoner kronor årligen från och med 2024.

Skolverket ska redovisa en plan för utvecklingsarbetet 15 februari 2018. Redovisningen ska innehålla en analys av konsekvenserna för huvudmännen och lärare av alternativen som prövas i försöksverksamheten. Skolverket ska också informera Utbildningsdepartementet löpande om utvecklingsarbetet.

 

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Telefon (växel) 08-405 10 00
Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-551 16 05
e-post till Emma Stark