Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Slutredovisning av uppdrag om myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet

Publicerad

För knappt två år sedan presenterade regeringen en samlad insats mot organiserad brottslighet. Bland annat fick tolv myndigheter inom och utanför rättsväsendet i uppdrag att utveckla sin samverkan mot organiserad brottslighet. Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson tar i dag emot myndigheternas slutredovisning av uppdraget.

Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet har bedrivits framgångsrikt sedan 2009 och har utvecklats genom regeringsuppdraget år 2015. Genom det här uppdraget har myndigheterna tagit nästa steg i arbetet mot organiserad brottslighet.

I dag riktar de tolv myndigheterna även sina gemensamma krafter mot organiserad brottslighet i särskilt utsatta områden. De bedriver operativa insatser mot fler brottsområden och de har infört ett tydligt brottsförebyggande perspektiv i sitt arbete.

Följande myndigheter ingår i samverkan: Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Säkerhetspolisen, Skatteverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket, Migrationsverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh