Storsatsning på innovativt och hållbart bostadsbyggande

Idag besökte bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson Linköping och Vallastaden. I samband med besöket presenterades två budgetssatsningar. Ett nytt statligt stöd inrättas för att främja innovativt och hållbart bostadsbyggande. 75 miljoner kronor avsätts 2018 och ökar till 100 miljoner kronor för åren 2019 och 2020. Regeringen satsar också på Smart City Sweden, en ny investerings- och exportplattform med syfte att främja utveckling och export av svenska innovationer kopplade till hållbar stadsutveckling och byggande. 2018 satsas 25 miljoner kronor och för åren 2019 till 2021 avsätts 50 miljoner kronor per år.

Bostads- digitaliseringsminister Peter Eriksson presenterade i dag två satsningar i Linköpings nyaste stadsdel, Vallastaden. Satsningarna rimmar väl med Vallastadens stadsplanering.

Stöd till innovativt och hållbart bostadsbyggande med minskad klimatpåverkan

Regeringen har i budgetpropositionen 2018 avsatt 75 miljoner kronor för 2018, 100 miljoner kronor 2019 och 100 miljoner kronor 2020 i stöd till innovativt och hållbart bostadsbyggande med minskad klimatpåverkan.

- Det är väldigt viktigt att de bostäder som byggs i dag är klimatsmarta, byggda av hållbara material och tar tillvara på innovativa och arkitektoniska lösningar, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Utvecklande stöd till Smart City Sweden

I mars 2017 invigdes den nationella investerings- och exportplattformen Smart City Sweden som drivs av forskningsinstitutet IVL. Plattformen, som är en viktig del av regeringens strategiska samverkansprogram Smarta städer, är i huvudsak digital och visar i exportsyfte upp svenska tekniska lösningar, kunnande, verksamheter och testbäddar för den smarta staden.

Hittills har Smart City Sweden främst arbetat med att belysa miljötekniska lösningar och lösningar kopplat till ekologiskt hållbar stadsutveckling. Regeringen satsar 25 miljoner kronor för 2018 och därefter 50 miljoner kronor årligen fram till och med 2021 för att bredda Smart City Swedens verksamhet så att flera dimensioner av smart och hållbar stadsutveckling visas upp i export- och investeringssyfte. Satsningen ska även säkerställa regionalt och lokalt deltagande genom att öka antalet fysiska demonstrationslokaler i landet.

- Sverige har ett stort kunnande inom hållbar stadsutveckling och det finns stor exportpotential i svenska lösningar och testbäddar för klimatsmart och hållbart stadsbyggande t.ex. för dem med lägre inkomst, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Om Vallastaden:

Vallastaden i Linköping där det i september har hållits en stor bo- och samhällsexpo, är en stadsdel under uppbyggnad. Sedan första byggstarten i början av 2015 har 40 byggherrar samsats om att tillsammans bygga en stadsdel åt 1 000 invånare där ett hus inte är den andre lik. Stadsdelen präglas av innovativa, energieffektiva lösningar för både unga och äldre.

Kontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 38 78
e-post till Carl-Martin Vikingsson