Sven-Erik Bucht har entledigats, landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Svenskt nötkött godkänt för export till Taiwan

Publicerad

Svenska företag kan nu exportera svenskt nötkött till Taiwan. Sverige blir därmed, tillsammans med Nederländerna, de första europeiska länder som får exportera nötkött till Taiwan.

I livsmedelsstrategin slår regeringen fast att Sverige ska öka sin livsmedelsproduktion. En viktig del för att förverkliga detta är att livsmedelsexporten ska öka. Regeringen har sedan sitt tillträde lanserat flertalet satsningar för att öka exporten av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Det arbetet har ännu en gång gett resultat då Sverige nu är godkänt för att exportera nötkött till Taiwan.

En viktig satsning för att öka exporten har varit att Jordbruksverket och Livsmedelsverket har fått ökat anslag för att arbeta med att öppna nya marknader utanför EU. Deras arbete är centralt för att fler framsteg, likt nötköttsexport till Taiwan, ska bli verklighet. En annan av regeringens satsningar är tillsättningen av en nationell exportsamordnare för livsmedelssektorn som ska stärka de svenska livsmedelsföretagens exportförmåga.

– Att våra svenska nötköttsföretag nu har en ny marknad att exportera till är väldigt glädjande. Ökade möjligheter för företag att exportera skapar fler jobb och hållbar tillväxt, inte minst på landsbygden. Det svenska köttet - som är förknippat med hållbarhet, livsmedelssäkerhet, låg antibiotikaanvändning, god djurvälfärd och låg klimatpåverkan - står högt i kurs utomlands. Det är det här ytterligare ett bevis på, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Efterfrågan på livsmedel och jordbruksråvaror förväntas fortsätta att öka i världen med anledning av ökad befolkning och förbättrat välstånd. Samtidigt märks ett ökat intresse för hälsosamma, säkra och hållbart producerade livsmedel vilket gynnar den svenska exporten. Utöver Taiwan, har export av färskt nötkött även godkänts till Japan och Bosnien-Hercegovina under 2017. Andra marknader som öppnats för svenska företag, är bl.a. avelsmaterial till Kina, värmebehandlat nötkött till Australien, mjölkprodukter till Singapore och Makedonien samt fiskprodukter till Serbien, Sydafrika och Nya Zeeland.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Livsmedelsstrategin

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter bättre förutsättningar att göra medvetna val.

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter