Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Sverige får sin första nationella scen för barn och unga

Publicerad

Regeringen utser teaterverksamheten Unga Klara att från årsskiftet vara en nationell scen för barn och unga. Det statliga stödet till verksamheten beräknas uppgå till 16,2 miljoner kronor under 2018 och därefter 15,4 miljoner per år. Det innebär att det statliga stödet till Unga Klara mer än fördubblas jämfört med idag.

- Det känns fantastiskt att Sverige äntligen får en nationell scen för barn och ungas scenkonst. Det är många människor som har kämpat länge för detta, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Detta är den första verksamheten med ett renodlat barn- och ungdomsuppdrag som får status som nationell institution. Genom att Unga Klara blir nationell institution verkar regeringen för att barn och unga i Sverige får ökad tillgång till kvalitativ och banbrytande teaterverksamhet i hela landet. Unga Klara ska i sitt uppdrag samverka med andra aktörer som bidrar till detta.

Unga Klaras på många sätt unika arbete med teater för barn och unga under många år gör teatern till en institution av nationellt intresse med möjlighet att, i likhet med övriga nationalscener, vara den ledande institutionen i landet på sitt område.

Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Presskontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Unga Klara

Unga Klara bedriver teaterverksamhet med barns och ungas villkor i fokus. 2015 hade Unga Klara en publik på ca 36 000 besökare.