Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Tryggare a-kassa

Publicerad

Regeringen förbättrar skyddet för den som blir arbetslös. I höstbudgeten avsätter regeringen medel för att kunna minska antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen från sju till sex dagar.

– Steg för steg förbättrar vi nu skyddet i a-kassan för den som blir arbetslös. En fungerande arbetslöshetsförsäkring bidrar till rörligheten på arbetsmarknaden. Du ska som arbetstagare våga byta jobb och känna att du har en fungerande försäkring i ryggen. Blir du av med jobbet ska du inte också bli fattig, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Arbetslösheten sjunker och sedan regeringen tillträdde arbetar 200 000 fler. Andelen personer som på något sätt är beroende av arbetslöshetsförsäkring, sjukförsäkring, sjukpension, etableringsersättning eller försörjningsstöd är den lägsta sedan början av 1990-talet.

Den svenska modellen bygger på att alla som kan arbeta också arbetar. Men individen ska också våga byta jobb. En väl fungerande arbetslöshetsförsäkring är avgörande för en modern arbetsmarknad som ställer stora krav på omställning. Den som blir arbetslös ska inte drabbas av en omedelbar ekonomisk kris. Vid arbetslöshet ska det finnas en ekonomisk trygghet och stöd till omställning.

För att arbetslöshetsförsäkringen verkligen ska fungera som en inkomstbortfallsförsäkring och som ett skyddsnät för individen vid arbetslöshet har regeringen under mandatperioden vidtagit flera åtgärder för att förbättra skyddet:

  • I september 2015 höjdes taket i den inkomstrelaterade ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen till 910 kronor. Höjningen innebar att den som har en månadsinkomst på upp till 25 000 kronor får 80 procent av sin inkomst de första 100 ersättningsdagarna. Den tidigare högsta dagpenningen var 680 kronor per dag.
  • I maj 2017 förbättrades möjligheten till a-kassa för deltidsanställda.
  • Regeringen avser att under hösten 2017 lämna förslag på förändrade regler om bland annat samordning av pension och arbetslöshetsersättning samt rätt till ersättning vid förtroendeuppdrag.
  • Inom Regeringskansliet pågår också en översyn av regelverket om arbetslöshetsförsäkringen i syfte att underlätta för fler att kvalificera sig för ersättning och ansluta sig till försäkringen.

I budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen ytterligare en förbättring. Regeringen avser att föreslå att karensvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen sänks från sju till sex dagar. Regeringen avsätter 30 miljoner kronor i budgetpropositionen för 2018 följt av 60 miljoner kronor för 2019.

Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.