Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Unik förstärkning av den statliga finansieringen av skolan

Publicerad

Kunskaperna ska fortsätta öka och ojämlikheten i skolsystemet ska brytas. Regeringen föreslår nu en unik förstärkning av den statliga finansieringen av skolan genom ett nytt statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling, i enlighet med Skolkommissionens förslag. Förstärkningen innebär att resurserna till skolan i större utsträckning fördelas efter behov för att bidra till att nå målet om en jämlik kunskapsskola.

Under det gångna året har internationella kunskapsmätningar visat att elevernas kunskaper i svensk skola förbättras. Samtidigt är ojämlikheten i skolan alltjämt en prioriterad fråga för regeringen.

- Det ska vara din ansträngning i skolan som avgör din framtid, du ska aldrig begränsas av var eller i vilken familj du växer upp. Därför investerar vi nu stort i att bryta ojämlikhet och segregation, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Regeringen föreslår nu en unik förstärkning av den statliga finansieringen av skolan i enlighet med förslag från den Skolkommission som regeringen tillsatte 2015. Med en infasning på tre år föreslås sex miljarder kronor avsättas för syftet. Det statliga stödet för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling ska fördelas så att resurserna viktas med hänsyn till socioekonomiska faktorer som sammanställs i ett av SCB årligt framräknat index. De kommuner som får ta störst del av stödet är de med ett högt socioekonomiskt indexvärde.

- Vi ska inte acceptera att ojämlikheten växer i svensk skola. Skolkommissionen var tydlig i att staten måste ta större ansvar för jämlikheten i skolsystemet. Nu genomför vi fullt ut kommissionens första förslag, med ett starkt statligt system för likvärdig resursfördelning, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

År 2018 2019 2020-
Jämlikhetspeng 500
Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 1000 3500 6000
Skolkommissionens förslag om skollags- och läroplansförändringar, medel för genomförande 50 50 50
Belopp i miljoner kronor.

Presskontakt

Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.