Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Uppdrag om nattågstrafik till och från Jämtland

Publicerad

Ny version: Regeringen har beslutat att Trafikverket ska ingå avtal om daglig nattågstrafik till och från Jämtland på sträckan Stockholm-Duved med trafikstart senast den 1 juni 2018. Budgetpropositionen för 2018 baseras på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

En god tillgänglighet i hela Sverige är nödvändig för att det ska vara möjligt att bo, leva, och verka i alla delar av landet och för att få ett Sverige som håller ihop. En väl fungerande nattågstrafik har betydelse för både sysselsättningen och besöksnäringen i berörda regioner.

I april 2016 genomförde operatören en neddragning av nattågstrafiken på sträckan Stockholm-Duved. Regeringen ser därför att det är motiverat att ge Trafikverket i uppdrag att ingå avtal om att handla upp viss trafik till Jämtland. Uppdraget gäller under förutsättning att riksdagen beslutat om erforderliga anslag och bemyndiganden. I det starka ekonomiska läge Sverige nu befinner sig i finns möjlighet för denna satsning som i budgetpropositionen för 2018 föreslås uppgå till 30 mnkr 2018, 60 mnkr 2019 och 58 mnkr 2020.

– Nu ska Sveriges framgångar komma alla till del, i hela landet. Klimatomställningen ska fortsätta och Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation. Hållbara transporter är en förutsättning för omställningen, säger klimatminister Isabella Lövin.

– För att säkerställa en grundläggande tillgänglighet med nattåg som ska bidra till tillväxt och utvecklingskraft i hela landet gör vi det möjligt för nattågstrafik i större utsträckning igen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Väl fungerande nattågstrafik innebär en klimatnytta då fler resenärer ges möjlighet att nyttja tåget istället för flyg, buss och bil. Utökad nattågstrafik bidrar också till ökad tillgänglighet. Sammantaget motiverar därför de transportpolitiska målen en satsning på nattåg till och från Jämtland. Avtalet bör sträcka sig fram till december 2020. Ambitionen är en avgång i vardera riktningen per dygn.

Presskontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1355692
e-post till Daniel Ferreira
Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.