Helen Hellmark Knutsson har entledigats, minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Uppdrag till Rymdstyrelsen om små satelliter från Esrange

Publicerad

Rymdstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med Rymdbolaget se om det finns affärsmässiga förutsättningar att i framtiden skicka upp små satelliter från Esrange.

Rymdverksamhet är en väsentlig del av samhällsinfrastrukturen. Samhället är beroende av rymdtekniken för till exempel navigation, logistik, exakt tid, väderprognoser och telekommunikation. På satellitsidan märks i dag en ökad aktivitet inom segmentet mindre satelliter, där både etablerade och nya aktörer utvecklar eller planerar små och kostnadseffektiva enheter för både forskning och kommersiella tillämpningar.

Om Esrange, som sedan drygt femtio år sänder upp sondraketer för forskningsändamål, kan användas för att sätta små satelliter i omloppsbana kan det bli av stor betydelse för miljö, klimat, säkerhet, forskning, industriellt kunnande och regional utveckling. Därför har regeringen nu gett Rymdstyrelsen i uppdrag att tillsammans med Rymdbolaget (SSC) undersöka om det finns affärsmässiga grunder att sända upp små satelliter till omloppsbana från raketbasen Esrange i Kiruna.

- Jag tycker att det är viktigt att vi utforskar potentialen inom detta område. Kan vi skjuta upp små satelliter från Esrange skulle Sverige bli ett av de drygt tiotal länder som har möjlighet att placera ut satelliter i bana, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

- En möjlighet att skjuta upp små satelliter från Esrange skulle sätta Kiruna i centrum för den utveckling som nu sker mot fler och mer specialiserade satelliter för både forskning och nya affärsmöjligheter, säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.

Finansieringen av uppdraget är fyra miljoner kronor. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 december 2017.

Presskontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00
Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00