Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utredare föreslår nytt brott om utlandsspioneri

Publicerad

I dag har justitie- och inrikesminister Morgan Johansson tagit emot förslag som handlar om att förstärka skyddet för uppgifter som förekommer i internationella samarbeten för fred och säkerhet som Sverige deltar i. Utredaren Runar Viksten bedömer att det straffrättsliga skyddet för sådana uppgifter bör förstärkas och föreslår ett nytt om brott om utlandsspioneri.

Svenska myndigheter deltar i en mängd olika internationella samarbeten för fred och säkerhet. Inom ramen för dessa samarbeten förekommer känsliga uppgifter som kan inverka på våra relationer till andra länder eller organisationer och Sveriges egen säkerhet.

Utredaren har bedömt att det straffrättsliga skyddet för sådana uppgifter behöver förstärkas och lämnar därför ett förslag till en ny reglering om utlandsspioneri. Den nya bestämmelsen är tänkt att komplettera den befintliga lagstiftningen om brotten mot Sveriges säkerhet och tar sikte på röjande av sådana uppgifter som kan medföra ett allvarligt men för Sveriges förhållande till andra stater och mellanfolkliga organisationer. Förslaget innebär också att utlandsspioneri ska utgöra ett tryck- och yttrandefrihetsbrott.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh