Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utredning om en modernare föräldraförsäkring förlängs

Publicerad

Föräldraförsäkringsutredningen får förlängd tid. Datum för slutredovisning är den 20 december 2017. Den förlängs med anledning av tidsåtgång för arbete med tidigare tilläggsuppdrag.

– Utredningen har ett stort och viktigt uppdrag. Den ska lämna förslag till en mer modern föräldraförsäkring som är anpassad till dagens arbetsliv och familjeliv. Vi vill ge utredningen så bra förutsättningar som möjligt för att komma med bra förslag och förlänger därför utredningen något, säger socialminister Annika Strandhäll.

Utredningen fick i uppdrag att göra en samlad översyn av föräldraförsäkringen. Under hösten 2016 lämnades ett delbetänkande som innehöll förslag om begränsning i föräldraförsäkringen för föräldrar som kommer till Sverige med barn. Utredningens arbete med delbetänkandet var mer omfattande än beräknat. Regeringen ser därför ett behov av att ge utredningen en förlängning av tiden för att öka förutsättningarna för ett väl genomarbetat slutbetänkande med tydliga och konkreta förslag.

Regeringens bedömning är att det är praktiskt möjligt att lägga en proposition före valet även med det framskjutna datumet.

Nytt datum för slutredovisning är senast den 20 december 2017.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00