2018 års Östersjökvoter fastställs i Luxemburg

På måndag den 9 oktober är landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i Luxemburg för att tillsammans med EU:s jordbruks- och fiskeministrar bestämma om och hur mycket som får fiskas under 2018 i Östersjön av arterna ål, torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta.

EU:s jordbruks- och fiskeministrar kommer att på måndag fastställa vad som gäller för nästkommande års fiske i Östersjön, efter förslag från EU-kommissionen. Kommissionens förslag grundar sig på vetenskaplig rådgivning från internationella Havsforskningsrådet, ICES. Beslutet fattas av rådet med kvalificerad majoritet.

Sverige representeras av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-2061947
e-post till Maria Soläng