Alice Bah Kuhnke deltar i nordiskt ministerrådsmöte i Helsingfors

31 oktober-1 november deltar Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i aktiviteter inom ramen för Nordiska rådets årliga session i Helsingfors. Ministern deltar bland annat i Nordiska rådets prisutdelning samt presenterar det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018.

Ministern deltar i ett av två årliga nordiska kulturministermöten. Under mötet kommer ministrarna bland annat att diskutera en policyutredning om globala aktörer på nordiska mediemarknader, nordisk filmproduktions utmaningar samt den gemensamma nordiska kultursatsningen Nordic Matters på Southbank Centre i London.

Ministern presenterar även programmet för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådets kultursamarbete för sina nordiska kollegor samt för Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur.

På kvällen den 31 oktober närvarar ministern även vid en avtäckningsceremoni på Hanaholmen av svensk konstgåva med anledning av firandet av "Finland 100 år".

Kontakt

Matilda Häggblom
Presskommunikatör, Kulturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Information om Nordiska ministerrådet för kultur (MR-K)

Kulturministrarna i de nordiska länderna samt på Färöarna, Grönland och Åland har det överordnade ansvaret för det nordiska kultursamarbetet inom Nordiska ministerrådet. I år är Norge ordförandeland.