Alice Bah Kuhnke drar till Malmö

Måndagen den 9 oktober reser kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke till Malmö för att bland annat diskutera den fördjupade förstudien för Rörelsernas museum i Malmö. Ministern besöker även Form/Design Center samt talar vid konferensen Slavhandelns arv – Röster från dagens afrosvenskar.

 Delar ur Alice Bah Kuhnkes program (med reservation för ändringar):

Måndag 9 oktober

11.00–12.15 Besöker Form/Design Center. Media är välkomna att delta. Föranmälan sker till Matilda Häggblom.
Adress: Lilla torg 9

Deltar vid konferensen Slavhandelns arv — Röster från dagens afrosvenskar.

Möte för att diskutera den fördjupade förstudien för Rörelsernas museum i Malmö.

Deltagare:

  • Nils Karlsson (MP), kommunalråd med ansvar för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter
  • Frida Trollmyr (S), kommunalråd med ansvar för kultur, fritid och folkhälsa
  • Elisabeth Lundgren, kulturdirektör

15.30-16.30 Rundvandring och förevisning av tänkbara platser för museet. Media är välkomna att delta och ministern är tillgänglig för intervjuer i samband med rundvandringen.
Plats: Ångbåtsbryggan i Nyhamnen och vidare till Varvsstaden.

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00
Matilda Häggblom
Presskommunikatör, Kulturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Rörelsernas museum i regeringens budgetproposition för 2018

Malmö stad fick i slutet av 2015 uppdrag att undersöka förutsättningarna för ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum med placering i Malmö. Förstudiens resultat visar att det finns både behov av och intresse för ett museum som hanterar frågor kring demokrati och migration, med ett nationellt ansvar. I budgetpropositionen för 2018 föreslog regeringen att tillföra 5 miljoner kronor från 2018 för att möjliggöra att en inledande försöksverksamhet avseende demokrati- och migrationsmuseum i Malmö kan påbörjas.

Form/Design Center i regeringens budgetproposition för 2018

I budgetpropositionen för 2018 har regeringen lämnat förslag om att stärka och utveckla arkitektur-, form- och designområdet och arbetet med hållbara gestaltade livsmiljöer med totalt 28 miljoner kronor årligen för 2018–2020 och med 5 miljoner kronor från och med 2021.
Regeringen avser att stärka förutsättningarna för en mötesplats för arbetet med arkitektur, form och design och hållbara gestaltade livsmiljöer i södra Sverige genom ett bidrag till Form/Design Center i Malmö med 3 miljoner kronor årligen för 2018–2020.