Alice Bah Kuhnke reser till Karlstad

Onsdagen den 25 oktober reser kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke till Karlstad för att bland annat besöka Nya Wermlands-Tidningen och Äga Rum-projektet ”Kultur på lika villkor” i Kronoparken. På eftermiddagen deltar ministern vid ett seminarium vid Karlstads Universitet på temat demokrati och kultur.

Nedan är delar ur Alice Bah Kuhnkes program i Karlstad (med reservation för ändringar):

25 oktober

  • Besöker Nya Wermlands-Tidningen (NWT).
  • 11.30–12.00 Intervjutid för media i NWT:s lokaler på Våxnäsgatan 20.
  • 13.30-15.00 Besöker Äga Rum-projektet Kultur på lika villkor i Kronoparken. Media är välkomna att delta.
  • 16.30–17.30 Deltar vid seminarium och paneldebatt vid Karlstads Universitet på temat demokrati och kultur.

Kontakt

Matilda Häggblom
Presskommunikatör, Kulturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Mer kultur till fler i Värmlands län

Äga rum-satsningen är initierad av regeringen och pågår 2016-2018 i områden med lågt valdeltagande och andra socioekonomiska utmaningar. Syftet är att öka den demokratiska delaktigheten och att fler ska kunna bidra till bland annat kulturens återväxt och utveckling i hela landet. Äga rum-projektet ”Kultur på lika villkor” i Kronoparken i Karlstad beviljades bidrag från Statens Kulturråd.

Följ Kulturdepartementets nyheter