Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ann Linde besöker Tunisien för samtal om Global Deal och utökat handelssamarbete med Sverige

Publicerad

EU- och handelsminister Ann Linde besöker Tunisiens mellan den 30 oktober och 1 november för att delta i ett seminarium om Global Deal, inviga en svensk-tunisisk handelskammare, samt delta i ett flertal möten med den tunisiska regeringen.

Tunisien anslöt sig i ett tidigt skede till statsminister Stefan Löfvens initiativ 'Global Deal for Decent Work and Inclusive Growth' som syftar till att förbättra dialogen mellan arbetsmarknadens parter och på så vis bidra till ökad produktivitet och inkluderande tillväxt. Tunisien är unikt på så sätt att såväl regeringen samt landets största fackförbund och arbetsgivarorganisation anslutit sig till Global Deal - vilket skapar goda förutsättningar för social dialog.

Under sitt besök kommer Linde delta på 'Global Deal Forum' – ett halvdagsseminarium där fokus ligger på att utbyta erfarenheter mellan Sverige och Tunisien vad gäller social dialog och arbetsmarknadsrelationer, samt blicka framåt och diskutera hur samarbetet inom Global Deal kan förstärkas ytterligare. Från svensk sida deltar även Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande i Landsorganisationen i Sverige (LO).

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00