Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ann Linde bjuder in företag till ett rundabordsamtal om plattformar - inom ramen för D9

Publicerad · Uppdaterad

Idag den 3 oktober bjuder EU-och handelsminister Ann Linde in företag till ett rundabordssamtal i syfte att diskutera relationen till plattformar och därtill kopplade tjänster. Kommissionen har meddelat att man senare i höst har som mål att presentera ett lagstiftningsförslag om plattformar.

- För ett år sedan tog jag initiativ till att bilda Digitala 9-gruppen, D9. Tillsammans utgör vi länder som anses ligga i framkant när det gäller digitalisering. D9 är bland annat tänkt som en politisk plattform för en närmare dialog med näringslivet. D9-länderna har därför enats om att arrangera rundabordssamtal för att tidigt få konkret input i plattformsfrågan från europeiska företag, säger Ann Linde.

Europeiska kommissionen arbetar för närvarande med en kommande reglering av vissa förhållanden som rör plattformar och de företag som verkar genom sådana plattformar. Kommissionen har aviserat att ett lagförslag kommer senare i höst. I ett förarbete har kommissionen genomfört en omfattande undersökning av potentiellt orättvisa affärsmetoder, t.ex. otillbörliga konkurrensvillkor och avtalsklausuler i plattform-till-företag-relationen. Undersökningen visar att det framförallt är små och medelstora företag som riskerar att drabbas.

I D9-gruppen ingår Sverige, Danmark, Finland, Estland, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Irland och Storbritannien och samarbetet sker bl.a. inom Strategin för den Digitala Inre Marknaden. Strategin syftar till att anpassa EU:s regelverk till den alltmer digitala ekonomin och innehåller många åtgärder som har konkret betydelse för EU:s medborgare och företag.

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00