Anna Ekström talar för skolledare och lärare i Åre

Rikskonferensen för lärare och skolledare inom utbildningar i hotell, turism, restaurang och livsmedel hålls 7-8 oktober i Åre. Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström är på plats för att berätta om regeringens syn på kompetensförsörjningsbehov och gymnasieskolans yrkesprogram.

Tid:
Plats: Copperhill Mountain Lodge, Åre

Konferensen arrangeras av Utbildningsrådet för hotell och restauranger tillsammans med Malmö högskola och Regionaltutvecklingscentrum. Årets konferens kommer att fokusera på ungdomars syn på framtiden och förändrade förutsättningar för undervisningen på yrkesprogrammen.

Kontakta Helena Paues för mer information.


Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Telefon (växel) 08-405 10 00