Bostadsministern med i samtal om framtidens studentbostäder

Idag, onsdag den 4 oktober, är bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson inbjuden till StudBO17 för att prata om trender för studentbostadens utveckling och framtid

Tid:
Plats: Aula Medica, Solna

Med start i dag och fram till i morgon arrangerar Stockholms Studentbostäder (SSSB) konferensen StudBO17 på Aula Medica i Solna. Under konferensen, som hålls vartannat år, kommer trender och framtidsspaningar kring Sveriges studentbostäder att diskuteras.

En panel bestående av representanter från bransch och näringsliv kommer inledningsvis svara på frågan vad de skulle göra för studentbostadsbyggandet om de var minister för en dag. Bostadsminister Peter Eriksson kommer svara med att berätta om regeringens arbete med att öka byggandet av studentbostäder i Sverige.

Paneldebatt

Tid: Onsdag den 4 oktober, kl. 10.00
Plats: Aula Medica, Solna

Kontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-5395729
e-post till Martin Kling