Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen uppdrar Kommerskollegium att ta fram fördjupat kunskapsunderlag om svenska handelsintressen för kommande Brexit-förhandlingar

Publicerad

I Europeiska rådets riktlinjer för Brexitförhandlingarna identifieras ett antal utträdesfrågor som ska omfattas av den första förhandlingsetappen. Europeiska rådet avgör sedan när det har gjorts tillräckliga framsteg för att förhandlingarna kan gå vidare till nästa etapp.

- I syfte att vara redo för kommande förhandlingar uppdrar regeringen idag åt Kommerskollegium att ta fram ett underlag om svenska handelsintressen i EU:s förhandling med Storbritannien om en ny handelsrelation efter Brexit, säger EU- och handelsminister Ann Linde

Kommerskollegium ska utifrån tillgänglig statistik identifiera vilka sektorer i handeln med varor och tjänster mellan Sverige och Storbritannien som är särskilt viktiga för svensk ekonomi, och för svensk sysselsättning. Kollegiet ska sedan, utifrån svenska intressen, identifiera ett antal sektorer för fördjupad analys. Den fördjupade analysen ska behandla hur ett framtida handelsavtal kan påverka handeln inom viktiga sektorer och om det finns befintliga tekniska lösningar i andra EU-avtal eller andra lösningar som kan vara önskvärda för respektive sektor.

Uppdraget blir det andra regeringsuppdraget till Kommerskollegium att analysera konsekvenserna av Brexit.

- Regeringen har haft stor hjälp av Kommerskollegiums första Brexitanalys som gick ut på att titta på två särskilt komplicerade förhandlingsområden. Vi går nu vidare och ber Kommerskollegium titta på alla förhandlingsområden för att se vilken typ av lösning som är bäst ur en svensk synvinkel, säger EU- och handelsminister Ann Linde.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2018.

Presskontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00