Digitaliseringsminister Peter Eriksson besöker Silicon Valley

Digitaliseringsminister Peter Eriksson besöker San Fransisco och Silicon Valley den 23-26 oktober. Syftet är att föra en diskussion med stora digitala plattformsföretag om digitalisering och demokrati, träffa relevanta aktörer inom artificiell intelligens, samt främja svenska företag.

 • Peter Eriksson och en annan man i testmiljö i bil

  Peter Eriksson besökte bland annat Volkswagen Automotive lab i Kalifornien.

  Foto: Mikael Ljungblom/Regeringskansliet

 • Peter Eriksson vid ett bord med en annan man i diskussion

  Peter Eriksson i möte med Tom Tarantino, senior public policy manager på Twitter.

  Foto: Carl-Martin Vikingsson/Regeringskansliet

 • Peter Eriksson står med annan man på Spotifys kontor

  Tillsammans med Kristian Lindwall, utvecklingschef vid Spotifys kontor i San Fransisco.

  Foto: Carl-Martin Vikingsson/Regeringskansliet

Digitaliseringsministern kommer att besöka både Facebooks och Twitters huvudkontor. Mötena kommer främst kretsa kring frågan vilket ansvar dominerande sociala medieplattformarna kan och bör ta för att minska spridningen av hot, hat och propaganda på nätet.

- Företag som Facebook och Twitter har stort och växande inflytande över samhällsdebatten och den information som når medborgarna. Därför vill jag möta dessa företag för att diskutera vilket ansvar de har och vilka krav vi kan ställa när det gäller den demokratiska utvecklingen och till exempel förhindra att falska uppgifter styr debatten, säger bostads- och digitaliseringminister Peter Eriksson.

Andra viktiga frågor som kommer att beröras under besöket är Artificiell intelligens, bearbetning av stora datamängder och drönarteknikens möjligheter.

Som ett led i att främja svenska initiativ inom AI kommer Stanford Artificiell Intelligence Lab att besökas. Detta för att ta del av de senaste rönen och diskutera hur forskningen kan göras tillgänglig för aktörer utanför akademin.

- God kundskap och forskning inom Artificiell intelligens är en strategisk resurs där Sverige behöver ta ytterligare steg. Vill man vara ledande måsta man möta och lära av de bästa, avslutar bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Möten kommer även att genomföras med bl.a. World Economic Forums Centre for the fourth Industrial Revolution, City Innovative Council och företaget Planet. Dessa möten kommer handla om de möjligheter men också de utmaningar som behöver lösas för att digitaliseringens fulla potential ska användas i syfte att nå en önskvärd och hållbar samhällsutveckling.

Bakgrund

San Fransisco och the Bay Area som inkluderar Silicon Valley är en viktig etableringsmiljö för svenska startups och scaleups. Vid besöket kommer därför främjaraktiviteter att genomföras i syfte att stärka de svenska företagens möjligheter att verka och utvecklas på den amerikanska marknaden. Svensk och nordisk närvaro i San Fransisco-regionen är stor och har uppmärksammats av Bay Area Council Economic Institute. Digitaliseringsministern kommer därför att träffa företrädare för institutet för att diskutera hur banden mellan San Fransisco-regionen och Sverige ytterligare kan utvecklas.

Kontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 38 78
e-post till Carl-Martin Vikingsson