Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Effektiv frekvensanvändning möjliggör framtidens mobila tjänster

Publicerad

Radiofrekvenser (spektrum) ligger till grund för mobiltelefoni, mobilt bredband och all annan trådlös kommunikation. Radiofrekvenser är en begränsad resurs som får allt större betydelse i samhället. Regeringen ser att det behövs en strategi för frekvensanvändningen på lång sikt. Därför tillsätts en utredning för att se föreslå hur frekvensanvändningen kan planeras på lång sikt, 2027–2047, för att kunna möta samhällets behov så effektivt som möjligt.

Avsikten med utredningen är att Sverige ska kunna behålla sin ställning som ledande på områdena it, bredband och trådlös kommunikation. Mobiltelefoni och mobilt bredband spelar redan en dag en mycket stor roll för samhällets funktion.

- För att förverkliga regeringens vision om ett helt uppkopplat Sverige krävs det att radiofrekvenser utnyttjas så effektivt som möjligt. Frekvenserna behövs för att utveckla 5G och skapa nya möjligheter för till exempel självkörande bilar och sakernas internet, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

För att användningen av radiospektrum ska kunna användas så stor samhällsnytta som möjligt behöver en frekvensplanering ske strategiskt och förberedas under lång tid.

Regeringen har i dag därför beslutat om att en särskild utredare, som utses vid ett senare tillfälle, ges i uppdrag att föreslå hur frekvensanvändningen kan planeras på lång sikt, 2027–2047, för att kunna möta samhällets behov så effektivt som möjligt.

I uppdraget ingår även att utreda förutsättningarna för tilldelning av frekvenser till samhällsviktiga aktörer och nationella säkerhetsändamål. Utredaren ska föreslå författningsändringar för att tillgodose dessa intressen.

Utredaren ska redovisa uppdraget till regeringskansliet senast den 31 oktober 2018.

Presskontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00