Elektrifierande invigning av Lindholmen Mobility Center

I morgon 3 oktober inviger närings- och innovationsminister Mikael Damberg Lindholmen Mobility Center. Under sitt invigningstal kommer näringsministern berätta om regeringens arbete för att stötta smartare transporter med mer resurseffektiva fordon, förnybara bränslen och mindre utsläpp. Under besöket i Göteborg ska han även besöka företaget Powercell Sweden AB.

Program


13.55 Invigningstal
Adress: Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 3-5, Göteborg

15.15 Företagsbesök på Powercell Sweden AB
Adress: Ruskvädersgatan 12, Göteborg

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta pressekreterare Daniel Ferreira.

Kontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1355692
e-post till Daniel Ferreira

Vad gör regeringen för att stimulera nästa generations resor och transporter?

Insatserna inom samverkansprogrammet Nästa generations resor och transporter har sin utgångspunkt i det transportpolitiska målet och klimatmålet inom transportsektorn och bidrar till högre trafiksäkerhet, mindre trängsel, högre kapacitet samt bättre miljö och klimat. Nya möjligheter som automatisering, digitalisering och elektrifiering är viktiga verktyg för att uppnå målen.

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter

Mikael Damberg på sociala medier