Finansminister Magdalena Andersson till IMF:s och Världsbankens årsmöten i Washington

Finansminister Magdalena Andersson deltar i IMF:s och Världsbankens årsmöten den 12-15 oktober i Washington D.C. Huvudteman är läget i den globala ekonomin, inkluderande tillväxt och Världsbankens roll som utvecklingsfinansiär.

Under IMF:s årsmöte diskuteras det globala ekonomiska läget och de åtgärder som bör vidtas av medlemsländerna för att säkerställa en stark och hållbar tillväxt. Under årsmötena hålls diskussioner mellan finansministrar och centralbankschefer där bl.a. frågor om hur de stärkta utsikterna i världsekonomin ska förvaltas men också hur ökad protektionism, risker på finansmarknaderna och oroande skuldsituation i vissa länder ska hanteras.

Världsbanksgruppens årsmöte kommer att fokusera på bankgruppens roll som utvecklingsfinansiär och frågan om medlemsländernas inflytande i Världsbanksgruppen. Även bankens World Development Report om utbildning samt frågan om hur banken kan öka mobiliseringen av resurser från den privata sektorn och säkerställa att bankens utlåning har ett högt mervärde kommer att diskuteras.

I samband med årsmötena kommer finansministern också att vara värd för ett sidomöte tillsammans med Världsbanken om Global Deal for decent work and inclusive growth och framtidens arbetsmarknader.

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-544 28 66
e-post till Gösta Brunnander, via registrator