Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Förlängd tid för Mottagandeutredningen

Publicerad

Regeringen har beslutat att förlänga utredningstiden för Mottagandeutredningen. Enligt regeringens beslut ska uppdraget slutredovisas i sin helhet den 31 mars 2018.

Mottagandeutredningen har i uppdrag att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande, nyanlända samt ensamkommande barn.

Mottagandeutredningen har sedan den tillsattes fått utvidgat uppdrag och i juni 2017 fattades beslut om en ny särskild utredare. Enligt ett tilläggsdirektiv från december 2016 skulle utredningen slutredovisas senast den 31 oktober 2017. Regeringen har i dag fattat beslut om att förlänga tiden fram till den 31 mars 2018.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
T.f. pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.