Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Förlängd tid för Mottagandeutredningen

Publicerad

Regeringen har beslutat att förlänga utredningstiden för Mottagandeutredningen. Enligt regeringens beslut ska uppdraget slutredovisas i sin helhet den 31 mars 2018.

Mottagandeutredningen har i uppdrag att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande, nyanlända samt ensamkommande barn.

Mottagandeutredningen har sedan den tillsattes fått utvidgat uppdrag och i juni 2017 fattades beslut om en ny särskild utredare. Enligt ett tilläggsdirektiv från december 2016 skulle utredningen slutredovisas senast den 31 oktober 2017. Regeringen har i dag fattat beslut om att förlänga tiden fram till den 31 mars 2018.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
T.f. pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00