Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Försvarsmakten får i uppdrag att ingå avtal om att utveckla internationell flygövning

Publicerad

Regeringen gav den 12 oktober Försvarsmakten i uppdrag att ingå överenskommelse med Norge, Finland, Danmark och USA om att utveckla flygövningen Arctic Challenge Exercise (ACE) till en så kallad Flag-övning – Northern Flag.

Sverige har sedan 2013 deltagit i den internationella flygövningen ACE som genomförts vartannat år. Vid övningen ACE övar flera länder under nordisk ledning. USA ingår också i övningssamarbetet vilket har bidragit till att öka den operativa förmågan.

Under det svenska ordförandeskapet i det nordiska försvarssamarbetet Nordefco föreslog Sverige att den gemensamma flygövningen på sikt skulle utvecklas till en mer avancerad nivå. För att nå så kallad "flag-nivå" på en flygövning krävs det att övningen uppfyller en rad kriterier. På Nordefco-mötet i Köpenhamn den 9 november 2016 beslutade de nordiska försvarsministrarna att ACE på sikt skulle utvecklas till en flag-nivåövning.

Nu har regeringen beslutat att ge Försvarsmakten i uppdrag att ingå överenskommelse med övriga deltagande länders myndigheter för att utveckla ACE. En nivåhöjning av flygövningen kommer att göra övningen än mer utvecklande för de svenska förband som övas.

- Detta är en viktig förmåge-, och tröskelhöjande åtgärd som vi gör tillsammans med våra nära samarbetspartners, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Presskontakt

Marinette Nyh Radebo
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00