Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Försvarsmakten och FMV får i uppdrag att förbereda omorganisation inom materiel- och logistikområdet

Publicerad

Regeringen gav den 26 oktober Försvarsmakten och Försvarets materielverk i uppdrag att börja förbereda den omorganisation av uppgifter inom materiel- och logistikförsörjningen som regeringen tagit ställning till i budgetpropositionen för 2018. Den nya organisationen ska träda i kraft den 1 januari 2019. Uppdragen lämnas med förbehåll för riksdagens beslut om budgetpropositionen.

2012 inleddes av rationaliseringsskäl en omställning av logistikverksamheten inom Försvarsmakten där stora delar av logistikresurserna flyttades över till Försvarets Materielverk (FMV). Till följd av den försvarspolitiska inriktningspropositionen justerade regeringen i juni 2015 målet för omställningen av försvarslogistiken till att istället stödja målet att öka krigsförbandens förmåga.

Regeringen gav också en särskild utredare i uppgift att genomföra en översyn av den samlade materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten med avseende på organisation, ansvarsförhållanden och ekonomisk styrning. Utredaren lämnade i december 2016 sitt betänkande Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:88).

I Budgetpropositionen för 2018 delar regeringen i allt väsentligt det som utredningen föreslog. Materiel- och logistikförsörjningen ska vara ett medel för att stödja krigsförbanden i uppbyggnaden av deras operativa förmåga och möjliggöra för krigsförbanden att utföra sina uppgifter i fred och vid höjd beredskap. Materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten ska därför utformas utifrån regeringens operativa krav på Försvarsmaktens krigsorganisation. De uppdrag som lämnats i dag om att förbereda en omorganisation på Försvarsmakten och FMV är ett led i att uppnå detta.

Presskontakt

Marinette Nyh Radebo
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00