Innehållet publicerades under perioden

-

Genombrott i förhandlingar om EU:s klimatmål

Efter år av förhandlingar enades idag EU:s ministerråd om ansvarsfördelningen för hur EU:s klimatmål för 2030 ska nås. Alla medlemsstater gav sitt stöd till överenskommelsen som innehåller åtaganden om utsläppsminskningar för alla EU-länder. Det skickar en viktig signal till omvärlden om att EU står bakom sitt åtagande under Parisavtalet.

- Det är en mycket viktig signal att EU står upp för sitt åtagande i Parisavtalet när USA samtidigt backar ur. Sverige har redan bestämt sig för att göra större utsläppsminskningar och gå före. Vi kommer fortsätta trycka på för att även övriga EU ska göra mer. Det kommer behövas för att nå klimatmålen, säger klimatminister Isabella Lövin.

Ministerrådet enades också om hur skogs- och markanvändning ska kopplas in i EU:s klimatpolitik.

- Detta är en fråga som diskuterats flitigt och som länderna hade svårare att komma överens om. Jag är glad att vi nu enats om tydliga regler för hur särskilt skogens utsläpp och upptag ska redovisas, säger Isabella Lövin.

Nästa steg blir att komma överens med Europaparlamentet om EU:s klimatramverk för 2030.

Kontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos biståndsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00