Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Helene Hellmark Knutsson diskuterar sexuella trakasserier med expertgrupp

Publicerad

Med anledning av #metoo-kampanjen ska Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i dag diskutera sexuella trakasserier på högskolan med expertgruppen för jämställdhet i högskolan.

Tid:
Plats: Utbildningsdepartementet, Stockholm

Mötet kommer också att handla om breddad rekrytering och brett deltagande utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Deltar i mötet gör även Styr- och resursutredningen, som ser över universitetens och högskolornas styrning och tilldelning av resurser.

- I dag studerar omkring 400 000 studenter heltid eller deltid i Sverige och dessutom är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige sett till antalet anställda. Tyvärr är denna viktiga verksamhet långt ifrån jämställd. Vi har alla att vinna på en ökad jämställdhet inom akademin, och vi har alla ett ansvar att arbeta för det, säger Helene Hellmark Knutsson.

Expertgruppen för jämställdhet i högskolan utsågs 2015 och består av personer med olika bakgrund och erfarenheter. Gruppen ska bidra med viktiga kunskaper, erfarenheter och perspektiv för ett mer jämställt arbete inom högskolan.

Kontakta Jens Petersen för mer information.

Presskontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.