Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Lars Ilshammar utreder ny arkivpolitik

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om kommittédirektiv för utredningen ”Översyn av arkivområdet” samt att den biträdande riksbibliotekarien Lars Ilshammar ska vara särskild utredare.

- Arkivpolitiken har inte utretts sedan Internet slog igenom på allvar. Nu gjuter vi en stabil grund för att vårt gemensamma minne, våra arkiv, ska kunna stå starka en lång tid framöver. Lars Ilshammar besitter åtråvärda kunskaper och samlad kompetens om arkivens rådande förutsättningar och digitaliseringens möjligheter., säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Lars Ilshammar är i dag biträdande riksbibliotekarie och har tidigare varit chef för avdelningen för fysiska samlingar vid Kungliga biblioteket samt institutionschef för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Faktaruta om utredningen

En särskild utredare ska göra en bred översyn av arkivområdet. Det övergripande syftet är att säkerställa samhällets tillgång till allmänna handlingar både nu och i framtiden.

Utredaren ska bland annat;

- översiktligt beskriva arkivsektorn samt beskriva och analysera hur samhällsutvecklingen har påverkat och kan förväntas påverka förutsättningarna för arkivverksamheten och olika arkivinstitutioner,
- se över arkivlagstiftningen och närliggande lagstiftning och vid behov lämna förslag på hur lagstiftningen kan anpassas till den utvecklingen som sker på området,
- analysera Riksarkivets roll och lämna förslag på Riksarkivets roll och uppgifter i förhållande till andra myndigheter och arkivaktörer för att undvika överlappning och för att, upprätthålla en god och säker informationshantering och för att möjliggöra en allsidig historiebeskrivning,
- analysera de ekonomiska konsekvenserna för Riksarkivet och andra arkivmyndigheter på kort och lång sikt av den offentliga förvaltningens övergång till digitala processer, och
- analysera om regleringen för de enskilda arkiven bör förändras för att kunna tillgodose behov inom rättsskipning, förvaltning, forskning och skydd för kulturarvet.

Utredningen ska överlämna sitt slutbetänkande till regeringen innan 18 november 2019

Presskontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.