Medel till att sprida goda exempel på insatser för ökad och säker cykling

Regeringen har beviljat Sveriges kommuner och landsting (SKL) 1,5 miljoner kronor inom ramen för regeringens nationella cykelstrategi för ökad och säker cykling. Pengarna ska användas för att SKL ska samla, lyfta och sprida goda exempel på insatser som bidragit till ökad och säkert cyklande.

– Kommuner och cykelorganisationer är viktiga aktörer för att öka cyklingen i landet. Många kommuner gör redan i dag ett bra arbete med att få fler att välja cykeln. De goda exemplen vill vi genom detta beslut hjälpa till att sprida, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Regeringen vill stimulera långsiktigt hållbara transportlösningar inom bland annat kollektivtrafik, gång och cykel. En ökad och säker cykling kan bidra till att minska resandets miljöpåverkan och trängseln i tätorter samt bidra till en bättre folkhälsa. Den nationella cykelstrategin är den första i sitt slag, och har som övergripande syfte att främja en ökad och säker cykling. Strategin ger uttryck för regeringens ambitioner inom cykling med inriktning på att hjälpa berörda aktörer att ta sitt ansvar. Den ska fungera som en plattform för det fortsatta gemensamma arbetet och ska både följas upp och vidareutvecklas.

Kontakt

Adriana Haxhimustafa
T.f. pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00

Fakta

En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling – som bidrar till ett hållbart samhälle med hög livskvalitet i hela landet.