Karolina Skog har entledigats, Miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Miljöministern till Monaco för internationellt möte om haven

Publicerad

Miljöminister Karolina Skog inledningstalar vid havsmötet i Monaco den 12-13 oktober. Mötet är en uppföljande konferens till FN:s havskonferens i juni, då världens länder samlades för att rädda haven. Även Prins Carl Philip och infrastrukturminister Tomas Eneroths statssekreterare Mattias Landgren deltar från Sverige.

– Havskonferensen i New York var en succé och levererade en lång att-göra-lista för att nå det globala havsmålet. Vi såg ett enormt engagemang för havsfrågorna från hela världen. Nu handlar det om att gå från ord till handling och genomföra åtgärderna på listan i praktiken, säger miljöminister Karolina Skog.

Mötet i Monaco arrangeras av Svenska ambassaden i Paris tillsammans med Monaco. Att ordna konferensen var ett av de frivilliga åtaganden som Sverige och Monaco tillsammans presenterade under Havskonferensen i New York. Monaco representeras av Prins Albert och miljöminister Gramaglia.

Temat för konferensen är "Connecting and Protecting Our Seas: Initiatives in the Baltic and the Mediterranean". Särskilt fokus ligger alltså på Östersjön och Medelhavet och de frivilliga åtaganden som dessa regioner har presenterat. En del av konferensen fokuserar särskilt på hur sjöfartsnäringen kan bli mer hållbar.

I Monaco lyfter Sverige bland annat perspektivet Source-to-sea, från källa till hav, som en viktig del i arbetet med att rädda haven. På nationell nivå kommer regeringens satsningar på rent hav och skydd av biologisk mångfald inför 2018 vara en del i den svenska uppföljningen av Havskonferensen.

Dessutom kommer ett samförståndsavtal att signeras mellan Sverige och Monaco under konferensen. Avtalet visar att länderna står eniga i arbetet med att bevara ett friskt och levande hav, i stöd till implementeringen av det globala havsmålet.

Presskontakt

Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00